[EN English] [FR Francais] [DE Deutsch] [ES Espanol] [SV Svenska] [DA Dansk] [IT Italiano] [PL Polsky] [texte traduïble] [com ajudar] [versió imprimible] [Addenda]

Google
CEC/BSA 02-02-20DemandsPropostesFAQCoDecision

Peticions d'acció

Llista d'accions que ha de fer el Parlament Europeu i d'altres institucions
 1. Ens preocupa que
 2. Per aquestes raons recomanem el següent:
 3. Signataris
 4. Update of 2003/09/24
 5. Preguntes, Coses a fer, Com podeu ajudar
 1. La Oficina Europea de Patents (OEP) ha concedit, en contradicció amb la lletra i l'esperit de la llei, decenes de milers de patents sobre programari i idees de negoci, a les quals ens referirem d'ara endavant com a "patents de programari".
 2. La Comissió Europea (CE) pressiona per a legalitzar aquestes patents i obligar el seu cumpliment a tota Europa. En fer-ho, menysprea les manifestacions i els raonaments de l'àmplia majoria de professionals del programari, de les empreses de programari, dels investigadors de programari i dels economistes.
 3. La CE basa la seva proposta en un esborrany escrit per la Business Software Alliance (BSA), una organització basada als EUA i dominada per uns pocs grans fabricants, com ara Microsoft.
 4. Les patents de programari interfereixen en l'aplicació dels drets d'autor (copyright) del programari i tendeixen a la expropiació dels creadors de programes en comptes de protegir la seva propietat. No hi ha cap estudi econòmic que arribi a la conclusió que les patents de programari millorin la productivitat, la innovació, la difussió del coneixement, ni produeixin de cap altra manera beneficis macroeconòmics. La patentabilitat del programari, tal i com està proposada per la CE i la BSA, comporta en canvi diverses inconsistències dins del sistema de patents, i invalida algunes de les suposicions bàsiques sobre les què està construit. Com a conseqüència, tot passa a ser patentable i s'acaba qualsevol seguretat jurídica al respecte.
 5. Les institucions del sistema europeu de patents no estan subjectes de cap manera significativa al control democràtic. La divisió entre els poders legislatiu i judicial és insuficient i, en particular, la OEP sembla abonar el terreny per a les pràctiques abusives i il·legals.
 1. Urgim al Parlament Europeu i al Consell Europeu que rebutgin la proposta de directiva COM(2002)92 2002/0047.
 2. Urgim al Parlament Europeu a trobar una forma d'obligar la OEP a reinstal·lar, quant a patentabilitat, les seves normes d'examen de 1978 o un equivalent, de manera que es reestableixi la interpretació correcta de la Convenció Europea de Patents (CEP).
 3. Suggerim que un tribunal europeu independent hauria d'encarregar-se de reexaminar, davant la petició de qualsevol ciutadà, qualsevol patent que a primera vista pugui haver estat concedida sobre la base d'una interpretació incorrecta de la CEP, i que la OEP hauria, en aquests casos, de ser obligada a retornar als amos de la patent totes les despeses de sol·licitud de la patent.
 4. Urgim els legisladors, a nivell europeu i a nivell nacional, a ratificar el texte actual de la CEP i a considerar el seu reforçament tot modificant-lo d'acord amb la proposta http://swpat.ffii.org/stidi/cpe52/index.ca.html, en cas que això sigui necesari per a evitar interpretacions equivocades en els tribunals.
 5. Proposem que el Parlament Europeu i el Consell Europeu considerin la clarificació dels límits a la patentabilitat respecte del programari i les creacions lògiques, promulgant una directiva europea que sigui la proposta http://swpat.ffii.org/papri/eubsa-swpat0202/prop/index.en.html i http://swpat.ffii.org/papri/eubsa-swpat0202/prop/mini/index.en.html.
 6. Demanem que cualsevol legislació (incloses tant les propostes de directiva de la CE com les regles que es creïn mitjançant jurisprudència) que tingui relació amb la patentabilitat sigui provada amb un (ts:joc de proves) consistent en mostres de sol·licituts de patent, per comprovar més enllà de tot dubte que produeix els resultats desitjats i que no es deixa espai per a interpretacions errònies.
 7. Proposem que el Parlament Europeu estableixi un Comitè Permanent de Monitorització de la Patentabilitat, amb l'objectiu d'assegurar que les patents es concedeixen només en condicions que serveixin a l'interés públic. Aquest Comitè hauria d'estar composat per parlamentaris i experts de diversos camps, com les matemàtiques, la informàtica, les ciències naturals, l'enginyeria, l'economia, l'epistemologia, l'ètica i el dret. El número de juristes que treballen habitualment en tems de patents, funcionaris d'oficines de patents i d'altres persones els ingresos i la carrera professional dels quals depenguin de la comunitat relacionada amb les patents hauria de mantenir-se dins de límits estrets (per exemple, 10-20%). El Comitè hauria de contrastar qualsevol legislació sobre patents i la seva interpretació per les oficines i els tribunals de patents. A més, hauria d'organitzar audiències, iniciar estudis de casos sobre els efectes del sistema de patents i estimular la investigació relacionada de la forma més oberta i inclusiva que sigui possible. El Comitè hauria d'informar el Parlament Europeu de fins a quin punt la realitat de les patents coincideix amb la teoria sobre les patents i amb els objectius de la política pública de la Comunitat Europea i els seus membres. El Comitè s'ocuparia també dels assumptes que propossi el Comitè d'Asumptes Legals i Mercat Intern del Parlament Europeu sobre el control de qualitat a la OEP, com s'explica a la discussió sobre la regulació de la Patent Comunitària COM(2000)0412.
 8. Proposem que el Parlament Europeu estableixi un Comitè d'Investigació per a investigar diverses acusacions de comportament irregular pels ponents de les directives sobre patentabilitat de programari i dels gens, a la OEP i la CE, com la seva cooperació propera amb un càlcul tancat d'influenciadors professionals (lobbyists), el seu raonament incoherent i la seva aparent ignorància dels principis legals i democràtics, així com proposar mesures de reforma adequades per evitar que aquest fenòmen torni a passar en el futur.
 9. Esperem que, mentre es resolen els problemes a la OEP, qualsevol nova regulació, com la Patent Comunitària, s'implementi mitjantçant institucions diferents de la OEP.
Harlem Désir (MPE, PSF, França)
Miquel Mayol I Raynal (MPE, Esquerra Republicana de Catalunya, Greens / European Free Alliance, Espanya)
Luis Berenguer Fuster (MPE, PSE, Espanya)
Raina Mercedes Echerer (MPE, Greens / European Free Alliance, Àustria)
Rik Hindriks (Membre del Parlament, Holanda, PvdA)
Jan v. Walsem (Membre del Parlament, Holanda, Democraten 66)
Grietje Bettin (Membre del Parlament Federal Alemany, Media Policy Speaker of the Green Party)
Félix Lavilla Martínez (Spanish Senator, Spokesperson for the socialist group in the Senate's Committee on the Information and Knowledge Society)
Arseni Gibert (Senador per Girona de l'Entesa Catalana de Progr├ęs)
Carles Bonet (Senador per Girona de l'ECP, ECP)
Softcatalá (Catalan Software Association, contacte: Jordi Mas)
Marc Rius (responsable de Societat de la Informació d'http://www.ic-v.org/)
Marcel Batalla i Olivé (President de la Sectorial de la Societat de la Informació d'Esquerra Republicana de Catalunya)
Monica Lochner-Fischer (member of Bavarian Parliament, SPD)
European Co-ordination Council of the Internet Society (ISOC-ECC), representing 22 European ISOC chapters (contacte: Patrick Vande Walle)
VOV@SPD (Internet Association of the German Social Democratic Party) (contacte: Axel Schudak, Arne Brand i Boris Piwinger)
temPS réels (Internet Branch of the French Socialist Party) (contacte: Thierry Noisette)
Forbundet af IT-professionelle (PROSA.dk) (contacte: Peter Ussing)
Asociación de Técnicos en Informática (ATI.es) (contacte: Josep Molás: presidente de la junta directiva general)
Syndicat National Professionnel des Etudes, du Conseil, de l'Ingénierie, de l'Informatique et des Services (SPECIS, contacte: GIRAUD Bernard, BGiraud@fontenay.sema.slb.com)
Comisiones Obreras (trade union with 900,000 members, Espanya, contacte: Alberto González)
M.U.N.C.I. (Mouvement pour une Union Nationale des Consultants en Informatique) (contacte: contact at munci org)
COMFIA (Espanya) (Paco González)
Asociación de Internautas (Espanya) (Victor Domingo)
Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (contacte: Francesc Esteva, director)
Faculty of Sciences of Ghent University (contacte: Prof. dr. Luc Moens, dean)
ESR Pollmeier GmbH (contacte: Stefan Pollmeier (Director Administratiu))
Opera Software (contacte: Håkon Wium Lie (CTO))
Jetter AG (contacte: Martin Jetter (CEO))
Magix AGcontacte: Oliver Lorenz (Head of Legal Department)
Phaidros AG (contacte: Matthias Schlegel (CEO))
Myriad Software (contacte: Guillion Didier, manager)
David Axmark & Michael Widenius (MySQL AB, founders)
Ole Husgaard (Sparre Software, Director Administratiu)
Thorsten Lemke (Lemke Software GmbH, founder and owner)
Stefan Englert (Gesellschaft für Informatik und Produktionstechnik mbH, Director Administratiu)
Rodolphe Quiedeville (Lolix SA, Director Administratiu)
Alan Cox (CTO of Redhat, kernel developper, Linux UK)
Easter-Eggs SA (contacte: Emanuel Raviart (Director Administratiu))
Oberon.net GmbH i LF.net GmbH (contacte: Kurt Jaeger: Director Administratiu)
Tibosoft GmbH (contacte: Walter Lückemann (Director Administratiu))
No Nonsense Software Inc (contacte: Bjarte Hetland (CEO) i Jarle Aasland (Product Manager))
Jean-Louis Lespes (Innovence, directeur associé, lecturer on industrial economics at "Sorbonne" University in Paris)
Skyrix GmbH (contacte: Jens Enders (Director Administratiu))
Frédéric Broydé (Chairman of Excem, Senior member of the IEEE)
Dr. Peter Gerwinski (G-N-U GmbH, Director Administratiu)
Intevation GmbH (contacte: Bernhard Reiter i Jan-Oliver Wagner)
Dr. Jean-Paul Smets-Solanes (Nexedi, Director Administratiu)
Markus DeWendt (Director Administratiu, Open Logic Systems)
Stephan Körner (Director Administratiu, Pilum Technology GmbH)
Stephan Nobis (Director Administratiu, ESN GmbH)
Ulf Dunkel (invers Software Vertrieb i Dunkel Software Distribution, Director Administratiu)
Dr. Jean-Philippe Rennard (économiste, expert informatique, Director Administratiu, Eponyme SA)
Prof. Dr. Koen De Bosschere (professor of informatics, Universitat of Ghent, Bèlgica)
Prof. Dr. Wilfried Philips (professor of informatics, Universitat of Ghent, Bèlgica)
Prof. Dr. Dirk Stroobandt (Universitat of Ghent)
Prof. Dr. Daniel De Zutter (Universitat of Ghent)
Prof. Dr. Jan Vandewege (Universitat of Ghent)
Prof. Dr. Ghislain Hoffman (Universitat of Ghent)
Prof. Dr. Bart Dhoedt (Universitat of Ghent)
Prof. Dr. Piet Demeester (Universitat of Ghent)
Prof. Dr. Herman Tromp (Universitat of Ghent)
Prof. Dr. Kris Coolsaet (Universitat of Ghent)
Prof. Dr. Herman Bruyninckx (professor of informatics, K.U. Leuven, Bèlgica)
Prof. Dr. Veerle Fack (Universitat of Ghent)
Prof. Dr. Armand De Clercq (Universitat of Ghent)
Prof. Dr. Kim Mens (Université Catholique de Louvain)
Prof. Dr. Clemens H. Cap (professor of informatics, Universitat of Rostock, Alemanya)
Dr. Peter Bienstman (researcher, Universitat of Ghent)
Dr. Michiel Ronsse (researcher, Universitat of Ghent)
Dr. Karl-Friedrich Lenz (Professor (kyôju) für Deutsches und Europäisches Recht, Univ. Aoyama Gakuin, Japan)
Jozef Halbersztadt (Patent examiner at the Polish Patent Office, Warszawa)
Prof. Dr. iur. Christian Gizewski (Universitat tècnica of Berlín, Aktion gegen Öffentliche Sprachregelungen und Kommunikationserschwernisse)
Prof. Dr. Herbert Hrachovec (Philosophy of Science and Theory of Ditgital Media at Institute of Philosophy of Vienna University)
Prof. Dr. Charles Durand (professor at Universitat tècnica of Belfort-Montbéliard)
Dr. Frank Dittmann (Gesellschaft für Kybernetik e.V.)
Dr. Gregor Nickel (Institut für Mathematik, Universitat of Tübingen)
Koenraad Vandenborre (consultant, inno.com)
Steven Noels (consultant, Outerthought.org)
Marc Portier (consultant, Outerthought.org)
Jan Van den Bergh (consultant, inno.com)
Geert Premereur (consultant, inno.com)
Europe Shareware (contacte: Pascal Ricard i Sylvain Perchaud)
German Unix User Group (GUUG.de, contacte: Christian Lademann, vicepresident)
Dansk UNIX-system Bruger Gruppe (DKUUG.dk, contacte: Ulf Nielsen)
Associació d'usuaris en llengua francesa de Linux i programari lliure (AFUL.org, contacte: Stéfane Fermigier i Bernard Lang)
Association Pour la Recherche en Informatique Libre (APRIL.org, contacte: Frédéric Couchet i Odile Bénassy)
Asociación de Usuarios Españoles de GNU/Linux (HispaliNUX, contacte: Juan Tomás Garcia, president)
Linux-Verband LiVe e.V. (contacte: RA Dipl.-Phys. Jürgen Siepmann i Daniel Riek)
Komercielle Linux-interssenter I Danmark (KLID.dk, contacte: Keld Simonsen)
Catalan Linux Users (CALIU)
Free Software Foundation Europe (contacte: Georg Greve, president)
FFII (FFII.org)
Europa-Klub e.V. (contacte: Prof. on. Siegfried Piotrowski)
Association Bordelaise des Utilisateurs de Logiciels Libres (ABUL.org, contacte: François Pellegrini)
SSLUG.dk (contacte: Anne Østergaard i Erik Josefsson)
Assoziazione Software Libero (ASSOLI, contacte: Simone Piccardi, Paolo Didone i Alessandro Rubini)
Vereniging Open Source Nederland (contacte: Dr. Luuk van Dijk)
Jesus González Baharona (ProInnova)
Asociación de Software Libre de León (contacte: Sergio González)
Softwarepatenter.dk (Carsten Svaneborg)
Erik Lange (MM Manager)
Janus Sandsgaard (Netcetera)
Ole Tange i Jesper M.Jensen (Linux-Kurser)
more signatures (62381 persons have so far signed this appeal through our new registry form. They have thereby given us a very detailed mandate for speaking to members of the European Parliament. There is also a very simple and general Eurolinux Petition which you may want to sign first.)
the European Parliament has meanwhile already given an adequate response. It is now up to the EU Council of Ministers to support this resopnse and then to the Parliament, in a second reading, to remove remaining inconsistencies from the recitals.

veieu també EU Parliament Votes for Real Limits on Patentability

?!?How you can help us stop Software Patents
?!?Get People to Sign
Contact your MEP, ask him/her to support the CfA and if possible to sign it, see instructions here.

Contact correu per a l'usuari cpedu-help del host ffii org if you want to submit signators or have further questions.

?!?Distribute Posters

Apèndix

[ CEC & BSA 2002-02-20: proposta per a fer totes les bones idees patentables → Peticions d'acció | EU Software Patent Directive Amendment Proposals | Svaneborg: EU/BSA Directive FAQ | Decision Procedure in the EC Institutions ]
Valid HTML 4.01!
http://swpat.ffii.org/papri/eubsa-swpat0202/peticions/index.ca.html
© 2004/04/10 Grup de treball
versió catalana 2003/06/18 per Rafael Carreras